• info@kadsa.ir
  • 09981680500
News Photo

پیام انجمن محترم انبوه سازان مسکن و ساختمان استان هرمزگان به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی

در دنیای کنونی از جمله شاخص های جوامع توسعه یافته ، میزان مشارکت مردم ، فعالیت مدنی افراد و تشکل های غیر دولتی است و توسعه پایدار بی حضور ایشان به نظر ناممکن می باشد . بدیهی است تحقق ، پیشرفت و توسعه همه جانبه کشورها مستلزم بهره گیری از استعداد توان و حضور فعالانه و مطالبه گری مردم و مشارکت آنها در ارتقاء و تکامل بیشتر جامعه است و توسعه پایدار جوامع در تمامی عرصه ها میسر نمی گردد جز با همراهی تشکل هایی که برخاسته از بطن مردم هستند . 
روز جهانی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی ، غنیمت شمردن فرصتی است تا ضمن گرامیداشت این روز از زحمات و تلاش ارزشمند یکایک نیکوکاران و فعالان نیک اندیش اجتماعی قدر دانی شود.

انجمن صنفی انبوه سازان استان هرمزگان

اشتراک گذاری خبر

نظر

آیا می خواهید اطلاعات بیشتری پیرامون ما دریافت کنید؟